Reaktywność

Pasek boczny 6.5

procent przetłumaczone

W tym rozdziale dowiesz się:

 • o systemie zależności reaktywnego kodu Meteora.
 • jak rozumieć motywacje i jak czyni to kod deklaratywnym.
 • jak używać zaawansowanego kodu, który używa reaktywnych danych.
 • Jeżeli kolekcje są jądrem Metora, to reaktywność jest warstwą, która robi to jądro użytecznym.

  Kolekcje radykalnie zmieniają sposób w jaki Twoja aplikacja radzi sobie ze zmianą danych. Zamiast ręcznie sprawdzać zmiany danych (np. przez wołanie AJAX) i następnie wstawianie zmian do HTMLa, zmiany danych zamiast tego mogą przyjść w dowolnym momencie i być nieprzerwanie aplikowane do interfejsu użytkownika przez Meteora.

  Poświęć chwilę na przemyślenie tego: za kurtyną, Meteor może zmieniać jakąkolwiek część twojego interfejsu użytkownika gdy zależna od niego kolekcja ulega zmianie.

  Imperatywnym sposobem na osiągniecie tego byłoby użycie .observe(), funkcji kursora, która wywołuje callbacki gdy dokumenty pasujące do kursora ulegają zmianie. Moglibyśmy wtedy aplikować zmiany w DOM (renderowanym HTML naszej strony) za pomocą tych callbacków. Kod wynikowy wyglądałby mniej więcej tak:

  Posts.find().observe({
   added: function(post) {
    // when 'added' callback fires, add HTML element
    $('ul').append('<li id="' + post._id + '">' + post.title + '</li>');
   },
   changed: function(post) {
    // when 'changed' callback fires, modify HTML element's text
    $('ul li#' + post._id).text(post.title);
   },
   removed: function(post) {
    // when 'removed' callback fires, remove HTML element
    $('ul li#' + post._id).remove();
   }
  });
  

  Prawdopodobnie zorientowałeś się już, jak szybko zwiększy się poziom skomplikowania takiego kodu. Wyobraź sobie radzenie sobie ze zmianami każdego atrybutu posta i koniecznością zmiany skomplikowanego HTML w elementach <li> posta. Nie wspominając o szczególnych przypadkach, które mogą się pojawić gdy zaczniemy polegać na wielu źródłach informacji, które mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym.

  Kiedy powinniśmy używać observe()?

  Używanie powyższego schematu jest czasami konieczne, szczególnie przy pracy z widgetami ze źródeł trzecich. Na przykład wyobraź sobie, że chcemy dodać lub usuwać znaczniki na mapie w czasie rzeczywistym bazując na danych znajdujących się w Kolekcji (powiedzmy, aby pokazać lokalizacje bieżąco zalogowanych użytkowników).

  W takich przypadkach będziesz musiał używać callbacków observe() aby zmusić mapę do “rozmowy” z kolekcją Meteora i wiedzieć jak reagować na zmianę danych. Na przykład, polegalibyśmy na callbackach added i removed aby wołać funkcje API mapy dropPin() czy removePin().

  Podejście deklaratywne

  Meteor daje nam lepsze rozwiązanie: reaktywność, która jest samym jądrem podejścia deklaratywnego. Bycie deklaratywnym pozwala na zdefiniowanie związku między obiektami raz i poźniej poleganie na tym, że będą automatycznie synchronizowane zamiast ustawiać akcje reagujące na każdą możliwą zmianę.

  Jest to bardzo mocny koncept, ponieważ system reagujący w czasie rzeczywistym ma wiele wejść, które mogą zmieniać się w nieoczekiwanych momentach. Przez deklaratywne określenie jak renderujemy bazowane na HTML lub jakiekolwiek inne źródła danych o które się troszczymy, Meteor może przejąć pracę monitorowania źródeł danych i w sposób niewidoczny uaktualniać interfejs użytkownika.

  Podsumowując to wszystko, zamiast myśleć o kolejnych callbackach observe, Meteor pozwala nam napisać:

  <template name="postsList">
   <ul>
    {{#each posts}}
     <li>{{title}}</li>
    {{/each}}
   </ul>
  </template>
  

  I następnie otrzymać listę postów za pomocą:

  Template.postsList.helpers({
   posts: function() {
    return Posts.find();
   }
  });
  

  Za kulisami Meteor podłącza callbacki observe() za nas przerenderowując odpowiednie sekcje HTML po zmianie reaktywnego źródła danych.

  Śledzenie zależności w Meteorze: Komputacje

  Podczas gdy Meteor jest reaktywnym frameworkiem, działającym w trybie rzeczywistym, tylko częściowo kod samego Meteora jest reaktywny. Jeżeli byłby w całości reaktywny, cała aplikacja uruchamiała by się ponownie po każdej zmianie danych. Zamiast tego, reaktywność jest ograniczona do konkretnych obszarów kodu i nazywamy te obszary komputacjami.

  Innymi słowy, komputacja jest blokiem kodu wykonywanym po każdej zmianie reaktywnego źródła danych. Jeżeli masz reaktywne źródło danych (na przykład zmienną Session) i chciałbyś reaktywnie na nią reagować, potrzebujesz ustawić odpowiednią komputację, która się tym zajmie.

  Zauważ, że zwykle nie musisz tego robić jawnie, ponieważ Meteor daje domyślnie osobną specjalną komputację każdemu szablonowi, który renderuje (oznacza to, że kod w helperach szablonów i callbackach jest domyślnie reaktywny).

  Każde reaktywne źródło danych śledzi wszystkie komputacje, które go używają, tak aby mogło same dać im znać, gdy jego wartość ulegnie zmianie. Aby to osiągnąć, woła funkcję invalidate() komputacji.

  Komputacje są z reguły ustawiane po to, aby przeliczyć zawartość danych podczas weryfikacji i dzieje się tak również w komputacjach szablonu (dodatkowo komputacje szablonu próbują kilku sztuczek, aby bardziej widajnie przerysować stronę). Mimo, że możesz mieć większą kontrolę nad komputacją podczas wykonywania invalidate, to większość czasu będziesz potrzebował domyślnych ustawień.

  Ustawianie komputacji

  Teraz skoro rozumiemy teorię komputacji, implementacja ich będzie nieproporcjonalnie łatwiejsza niż teoria. Używamy po prostu funkcji Deps.autorun aby umieścić blok kodu w komputacji i uczynić go reaktywnym:

  Deps.autorun(function() {
   console.log('There are ' + Posts.find().count() + ' posts');
  });
  

  Za kulisami, autorun tworzy komputację i podłącza ją w odpowiednie miejsce, aby była wykonywana za każdym razem, gdy zmienia się źródło danych na którym zależy. Ustawiliśmy właśnie bardzo prostą komputację, która wypisuje w konsoli liczbę postów. Ponieważ Posts.find() jest reaktywnym źródłem danych, zatroszczy się o przekazanie komputacji, aby została wykonana za każdym razem, gdy liczba postów ulegnie zmianie.

  > Posts.insert({title: 'New Post'});
  There are 4 posts.
  

  Końcowym rezultatem tego jest to, że możemy pisać kod, który używa reaktywnych źródeł danych w bardzo naturalny sposób, wiedząc, że za kulisami system zależności we właściwym momencie zatroszczy się o uruchomienie kodu.