Publikacja pakietu na meteorite

Pasek boczny 9.5

procent przetłumaczone

W tym rozdziale dowiesz się:

 • Jak stworzyć lokalny pakiet.
 • Jak pisać testy dla twojego pakietu.
 • Jak opublikować pakiet na Atmosphere.
 • Napisaliśmy kod obsługi błędów umożliwiając jego wielokrotne wykorzystanie. Dlaczego więc nie spakować go i nie stworzyć z niego inteligentnego pakietu i nie podzielić się z nim z resztą społeczności Meteor'a?

  Najpierw musimy stworzyć strukturę plików dla naszego pakietu, w którym będzie rezydować. Umieszczamy nasz pakiet w katalogu packages/errors/. Tworzy to niestandardowy pakiet, który jest automatycznie przygotowany do użycia. (Mogłeś zauważyć, że Meteorite instaluje pakiety poprzez tworzenie linków symbolicznych w katalogu packages/).

  Następnie tworzymy w tym katalogu plik package.js. Plik ten informuje Meteor'a o tym jak pakiet powinien być używany oraz dostarcza informacji o zmiennych, które eksportuje.

  Package.describe({
   summary: "Szablon do wyświetlania użytkownikowi błędów aplikacji."
  });
  
  Package.on_use(function (api, where) {
   api.use(['minimongo', 'mongo-livedata', 'templating'], 'client');
  
   api.add_files(['errors.js', 'errors_list.html', 'errors_list.js'], 'client');
  
   if (api.export) 
    api.export('Errors');
  });
  
  packages/errors/package.js

  Dodajmy trzy pliki do nowego pakietu. Możemy je skopiować z Microscope bez większych zmian z wyjątkiem konieczności zmiany przestrzeni nazw i bardziej uporządkowanego API:

  Errors = {
   // Kolekcja lokalna (tylko po stronie klienta)
   collection: new Meteor.Collection(null),
  
   throw: function(message) {
    Errors.collection.insert({message: message, seen: false})
   },
   clearSeen: function() {
    Errors.collection.remove({seen: true});
   }
  };
  
  
  packages/errors/errors.js
  <template name="meteorErrors">
   {{#each errors}}
    {{> meteorError}}
   {{/each}}
  </template>
  
  <template name="meteorError">
   <div class="alert alert-error">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
    {{message}}
   </div>
  </template>
  
  packages/errors/errors_list.html
  Template.meteorErrors.helpers({
   errors: function() {
    return Errors.collection.find();
   }
  });
  
  Template.meteorError.rendered = function() {
   var error = this.data;
   Meteor.defer(function() {
    Errors.collection.update(error._id, {$set: {seen: true}});
   });
  };
  
  packages/errors/errors_list.js

  Testowanie pakietu z Microscope

  Będziemy teraz testowali pakiet lokalnie z Microscope aby upewnić się, że zmiany w kodzie działają prawidłowo. Aby zlinkować pakiet z projektem, wykonujemy polecenie meteor add errors. Następnie musimy usunąć istniejące pliki, które zostały zastąpione przez nowy pakiet:

  $ rm client/helpers/errors.js
  $ rm client/views/includes/errors.html
  $ rm client/views/includes/errors.js
  
  usuwanie starych plików z konsoli

  Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, są małe zmiany konieczne do użycia prawidłowego API:

  Router.before(function() { Errors.clearSeen(); });
  
  lib/router.js
   {{> header}}
   {{> meteorErrors}}
  
  client/views/application/layout.html
  Meteor.call('post', post, function(error, id) {
   if (error) {
    // wyświetl błąd użytkownikowi
    Errors.throw(error.reason);
  
  
  client/views/posts/post_submit.js
  Posts.update(currentPostId, {$set: postProperties}, function(error) {
   if (error) {
    // wyświetl błąd użytkownikowi
    Errors.throw(error.reason);
  
  client/views/posts/post_edit.js

  Zatwierdź 9-5-1

  Utworzona podstawowa wersja pakietu i zlinkowanie go z ap…

  Po zastosowaniu powyższych zmian, powinniśmy zaobserwować aplikację działającą w ten sam sposób, co przed wprowadzeniem pakietu.

  Pisanie testów

  Pierwszym krokiem podczas tworzenia pakietu jest testowanie go z aplikacją, a kolejnym jest napisanie zbioru testów, które odpowiednio testują sposób działania pakietu. Meteor pracuje z Tinytest (wbudowanym testerem pakietów), który ułatwia uruchamianie testów i zapewnia spokojny sen po udostępnieniu pakietu innym użytkownikom.

  Stwórzmy plik z testami, który będzie używany przez Tinytest z kolekcją przechowującą błędy:

  Tinytest.add("Kolecja Errors funkcjonuje poprawnie.", function(test) {
   test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 0);
  
   Errors.throw('Nowy błąd!');
   test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 1);
  
   Errors.collection.remove({});
  });
  
  Tinytest.addAsync("Errors template works", function(test, done) { 
   Errors.throw('A new error!');
   test.equal(Errors.collection.find({seen: false}).count(), 1);
  
   // renderowanie szablonu
   OnscreenDiv(Spark.render(function() {
    return Template.meteorErrors();
   }));
  
   // poczekaj kilka milisekund
   Meteor.setTimeout(function() {
    test.equal(Errors.collection.find({seen: false}).count(), 0);
    test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 1);
    Errors.clearSeen();
  
    test.equal(Errors.collection.find({seen: true}).count(), 0);
    done();
   }, 500);
  });
  
  packages/errors/errors_tests.js

  W powyższych testach sprawdzamy, że podstawowe funkcje Meteor.Errors działają poprawnie i upewniamy się, że kod rendered w szablonie nadal działa.

  Nie opiszemy tu w pełni dokładnie jak pisać testy pakietów Meteora (ponieważ API nie jest jeszcze finalne i często ulega zmianom), ale mamy nadzieję, że kod jest zrozumiały.

  Aby uruchomić testy w pacakge.js, użyj poniższy kod:

  Package.on_test(function(api) {
   api.use('errors', 'client');
   api.use(['tinytest', 'test-helpers'], 'client'); 
  
   api.add_files('errors_tests.js', 'client');
  });
  
  packages/errors/package.js

  Zatwierdź 9-5-2

  Dodanie testów do pakietu.

  Nstępnie można uruchomić testy za pomocą:

  $ meteor test-packages errors
  
  Terminal
  Wszystkie testy przechodzą poprawnie.
  Wszystkie testy przechodzą poprawnie.

  Publikacja pakietu

  Teraz chcemy opublikować pakiet dla wszystkich użytkowników Meteora. Osiągniemy to przez opublikowanie go w Atmoshpere.

  Po pierwsze, musimy dodać plik smart.json, aby przekazać ważne szczegóły dotyczące pakietu dla Meteora i Atmosphere:

  {
   "name": "errors",
   "description": "Szablon do wyświetlania błędów aplikacji uźytkownikowi.",
   "homepage": "https://github.com/tmeasday/meteor-errors",
   "author": "Tom Coleman <tom@thesnail.org>",
   "version": "0.1.0",
   "git": "https://github.com/tmeasday/meteor-errors.git",
   "packages": {
   }
  }
  
  packages/errors/smart.json

  Zatwierdź 9-5-3

  Dodanie pliku smart.json

  Wstawiliśmy powyżej podstawowe metadane, które informują o pakiecie, opisują co robi, jego lokalizację git i początkowy numer wersji. Jeżeli nasz pakiet polegał na innych pakietach dostępnych w Atmosphere, możemy dodać sekcję "packages" aby opisać zależności.

  Gdy wszystko to zostało dodane, publikacja pakietu jest łatwa. Musimy utworzyć repozytorium Git, następnie za pomocą git push opublikować kod na zdalnym serwerze i dodać link do niego w smart.json.

  Proces, który należy wykonać na GitHub, to utworzenie nowego repozytorium, a następnie podążanie za standardowymi krokami pozwalającymi umieścić kod pakietu w danym repozytorium. Następnie należy użyć polecenie mrt release aby go opublikować:

  $ git init
  $ git add -A
  $ git commit -m "Utworzony Pakiet Errors"
  $ git remote add origin https://github.com/tmeasday/meteor-errors.git
  $ git push origin master
  $ mrt release .
  Zrobione!
  
  Terminal (run from within `packages/errors`)

  Uwaga: nazwy pakietów muszą być unikatowe. Jeżeli utworzysz nazwę pakietu, który już istnieje nastąpi konflikt. W przyszłości Atmosphere będzie miało własną przestrzeń nazw dla każdego użytkownika, zatem weź po uwagę, że może się to zmienić.

  Kolejna uwaga: Musisz się zalogować do http://atmosphere.meteor.com/accounts i stworzyć nowego użytkownika z hasłem, które będziesz wpisywał po wydaniu polecenia mrt release.

  Teraz skoro pakiet został opublikowany, możemy usunąć go z projektu i dodać go bezpośrednio za pomocą Meteorite:

  $ rm -r packages/errors
  $ mrt add errors
  
  Terminal (run from the top level of the app)

  Zatwierdź 9-5-4

  Usunięto pakiet z aplikacji.

  Powinieneś zobaczyć teraz w konsoli pierwsze pobieranie pakietu. Dobra robota!