Callbacki allow i deny

Pasek boczny 8.5

procent przetłumaczone

W tym rozdziale dowiesz się:

 • o callbackach Allow i Deny.
 • w jakiej kolejności wywoływane są callbacki.
 • System bezpieczeństwa Meteora pozwala na kontrolę modyfikacji bazy danych bez konieczności definiowania metod za każdym razem, gdy chcemy przeprowadzić zmianę.

  Ponieważ potrzebowaliśmy wykonywać dodatkowe czynności, takie jak dekorowanie posta dodatkowymi polami i reakcję na opublikowanie posta pod konkretnym URL, użycie szczególnej metody post podczas tworzenia posta miało duży sens.

  Z drugiej strony, nie potrzebowaliśmy tak naprawdę tworzyć nowych metod do uaktualniania i usuwania postów. Potrzebowaliśmy tylko sprawdzić czy użytkownik miał prawa do wykonywania tych akcji, a było to łatwe przy wykorzystaniu callbacków allow i deny`.

  Używanie tych callbacków pozwala na bardziej deklaratywne modyfikowanie bazy danych i mówienie o tym jakie zmiany można przeprowadzić. Fakt integracji z systemem kont użytkowników jest dodatkowym bonusem.

  Wiele callbacków

  Możemy zdefiniować tyle callbacków allow, ile tylko potrzeba. Potrzebujemy, aby przynajmniej jeden z nich zwracał wartość true dla bieżącej zmiany. Zatem gdy Posts.insert jest wołany w przeglądarce (nieważne, czy z kodu aplikacji po stronie klienta, czy z konsoli przeglądarki), serwer z kolei zawoła cokolwiek jest zezwolone-insert sprawdza wzystkie po kolei, aż znajdzie jeden, który zwróci true. Jeżeli nie znajdzie żadnego, nie pozwoli na wprowadzenie danych i zwróci klientowi błąd 403.

  Podobnie możemy zdefiniować jeden lub więcej callbacków deny. Jeżeli jakikolwiek z tych callbacków zwróci wartość true, zmiana będzie odwołana i zostanie zwrócony błąd 403. Logika tego jest taka, że dla udanego insert zostanie zawołany jeden lub więcej callbacków insert oraz kazdy callback deny.

  Uwaga: n/e oznacza Not Executed (niewykonane)
  Uwaga: n/e oznacza Not Executed (niewykonane)

  Innymi słowy, Meteor przesuwa listę callbacków zaczynając najpierw od deny, następnie przechodzi do allow i woła każdy po kolei, aż do momentu gdy jeden z nich zwróci true.

  Praktycznym przykładem tego wzorca jest posiadanie dwóch callbacków allow(), jeden sprawdza, czy post należy do konkretnego użytkownika, a drugi sprawdza, czy użytkownik ma prawa administratora. Jeżeli bieżącuy użytkownik jest administratorem, zapewnia to możliwość edytowania dowolnego posta, ponieważ przynajmniej jeden z tych callbacków zwróci true.

  Kompensacja lagów

  Pamiętaj, że metody wprowadzające zmiany w bazie (takie jak .update()) mają kompensację lagów, tak jak każda inna metoda serwerowa. Zatem jeżeli przykładowo próbujesz usunąć posta, który nie należy do Ciebie przez konsolę przeglądarki, zobaczysz chwilowe zniknięcie posta w momencie gdy lokalna kolekcja traci dokument, ale post pojawi się ponownie w mgnieniu oka, ponieważ serwer informuje, że w rzeczywistości dokument nie został usunięty.

  Oczywiście to zachowanie nie jest problemem gdy jest uruchomione z konsoli przeglądarki (wszakże jeżeli użytkownik próbuje modyfikować dane z poziomu konsoli, nie jest to tak naprawdę Twoim problem co dzieje się w ich przeglądarce). Jednak, musisz się upewnić, czy nie dzieje się to z poziomu interfejsu użytkownika. Na przykład, musisz się boleśnie upewnić, że nie pokazujesz przycisków pozwalających na usunięcie posta użytkownikom, którzy nie są upoważnieni do jego usuwania.

  Szczęśliwie ponieważ dzielisz kod przechowujący uprawnienia pomiędzy klientem i serwerem (na przykład możesz napisać funkcję biblioteczną canDeletePost(user, post) i wstawić ją we współdzielonym folderze /lib), nie nastręcza to konieczności pisania dużej ilości kodu.

  Zasady dostępu po stronie serwera

  Pamiętaj, że system ustalania praw stosuje się wyłącznie do zmian w bazie danych inicjowanych po stronie klienta. Meteor zakłada, że po stronie serwera wszystkie operacje są dozwolone.

  Oznacza to, że jeżeli miałbyś napisać metodę serwerową deletePost, która mogłaby być wołana przez klienta, każdy mógłby usunąć dowolny post. Prawdopodobnie nie chcesz tego, chyba że sprawdziłeś już prawa użytkownika dla tej metody.

  Używanie funkcji deny (odmawianie dostępu) jako callbacka

  Ostatecznie możesz użyć deny jako callbacka “onX” (jeżeli coś zajdzie). Na przykład, możesz osiągnąć dodanie znacznika czasu modyfikacji posta lastModified za pomocą następującego kodu:

  Posts.deny({
   update: function(userId, doc, fields, modifier) {
    doc.lastModified = +(new Date());
    return false;
   },
   transform: null
  });
  

  Ponieważ callbacki deny są uruchamiane dla każdej udanej modyfikacji za pomocą update, wiemy, że ten callback będzie uruchomiony i jest w stanie zmienić dokument w uporządkowany sposób.

  Trzeba przyznać, że ten sposób jest trochę hackowaniem systemu, więc możesz rozważyć dokonywanie zmian za pomocą metod po stronie serwera. Mimo wszystko, wiedza ta jest przydatna i można mieć nadzieję, że w przyszłości będzie dostępny callback beforeUpdate.