Zaawansowane publikacje

Pasek boczny 13.5

procent przetłumaczone

W tym rozdziale dowiesz się:

 • o zaawansowanych metodach zarządzania publikacjami.
 • o możliwościach jakie oferują publikacje i subskrypcje.
 • Do tej pory powinieneś się zaznajomić ze sposobem działania publikacji i subskrypcji. Czas zatem przejść do bardziej zaawansowanych scenariuszy.

  Wielokrotne publikowanie kolekcji

  W rozdziale wprowadzającym publikacje i subskrypcje poznałeś niektóre ze wzorów stosowania publikacji i subskrypcji i nauczyłeś jak funkcja _publishCursor ułatwia ich implementacje podczas tworzenia własnych stron.

  Przypomnijmy sobie, co funkcja publishCursor faktycznie wykonuje: zbiera wszystkie dokumenty, które pasują do kursora i wysyła je do kolecji po stronie klienta która ma tą samą nazwę. Zauważ, że nazwa publication nie jest w żaden sposób wymieniona.

  Oznacza to, że możemy mieć więcej niż jedną pulikację łączącą wersję jakichkolwiek kolekcji po stronie klienta i serwera.

  Spotkaliśmy się już z tym wzorcem w rozdziale Dzielenie dokumentu na strony, gdzie publikowaliśmy dzielony podzbiór wszystkich postów w dołączonych do bieżącego posta.

  Innym podobnym zastosowaniem publikacji jest publikacja przeglądu większego zbioru dokumentów, jak również szczegółów pojedyńczego elementu.

  Dwukrotne publikowanie kolekcji
  Dwukrotne publikowanie kolekcji
  Meteor.publish('allPosts', function() {
   return Posts.find({}, {fields: {title: true, author: true}});
  });
  
  Meteor.publish('postDetail', function(postId) {
   return Posts.find(postId);
  });
  

  W momencie gdy klient subskrybuje powyższe dwie publikacje (używając autorun aby upewnić się, że właściwy postId jest wysyłany do subskrypcji postDetail), jego kolekcja posts jest uaktualniana danymi pochodzącymi z dwóch źródeł: listy tytułów i nazwisk autorów z pierwszej subskrypcji i pełnymi szczegółami posta z drugiej.

  Możesz zdać sobie sprawę, że post publikowany przez postDetail jest również publikowany przez allPosts (pomimo tego, że jedynie z podzbiorem jego danych). Jednakże, Meteor troszczey się o łączeniu pól i upewnienia się, żeby żaden post nie był duplikowany.

  Jest to bardzo duże ułatwienie, ponieważ w tym przypdaku gdy renderujemy listę streszczeń postów, mamy do czynienia z obiektami danych które mają tylko tyle danych do pokazania, ile potrzeba. Jednakże podczas renderowania strony dla pojedyńczego posta, mamy wszystkie potrzebne dane. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, żeby nie oczekiwać po stronie klenta dostępności wszystkich pól we wszystkich postach - jest to częste źródło nieporozumień i błędów.

  Należy odnotować, że nie jesteś ograniczony do zmieniających się właściwości dokumentu. Mógłbyś równie dobrze publikować te same własności w obu publikacjach ale uporządkować je w inny sposób.

  Meteor.publish('newPosts', function(limit) {
   return Posts.find({}, {sort: {submitted: -1}, limit: limit});
  });
  
  Meteor.publish('bestPosts', function(limit) {
   return Posts.find({}, {sort: {votes: -1, submitted: -1}, limit: limit});
  });
  
  server/publications.js

  Wielokrotna subskrypcja publikacji

  Powyżej przeczytałeś, że można publikować tą samą kolekcję wielokrotnie. Okazuje się, że można osiągnąć bardzo podobny rezultat za pomocą innego wzorca: stworzenie jednej publikacji i jej wielokrotną subskrypcję.

  W Microscope subskrybujemy publikację posts wielokrotnie, ale Iron Router zajmuje się tworzeniem i usuwaniem każdej z nich. Nie ma jednak przeciwskazań, aby subskrybować ją wiele razy.

  Przykładowo, załóżmy, że chcemy wczytać zarówno najnowsze i najlepsze posty do pamięci równocześnie:

  Dwukrotna subskrypcja tej samej publikacji
  Dwukrotna subskrypcja tej samej publikacji

  Ustawiamy pojedyńczą publikację:

  Meteor.publish('posts', function(options) {
   return Posts.find({}, options);
  });
  

  A następnie subskrybujemy ją wielokrotnie. Tak naprawdę mniej więcej to samo robimy w Microscope:

  Meteor.subscribe('posts', {submitted: -1, limit: 10});
  Meteor.subscribe('posts', {baseScore: -1, submitted: -1, limit: 10});
  

  Co dokładnie tu się dzieje? Każda przeglądarka otwiera dwie różne subskrypcje, każda łączy się do tej samej publikacji po stronie serwera.

  Każda subskrypcja dostarcza różne argumenty dla tej publikacji, ale zasadniczo za każdym razem (różny) zbiór dokumentów zostaje wydzielony z kolekcji posts i wysłany do kolekcji po stronie klienta.

  Wiele kolekcji w pojedyńczej subskrypcji

  W przeciwieństwie do tradycyjnych relacyjnych baz danych takich jak MySQL, która korzysta z łączenia tabel joins, bazy danych NoSQL takie jak Mongo koncentrują się wyłącznie na denormalizacji i wstawianiu. Zobaczmy jak to działa w kontekście Meteora.

  Wybierzmy konkretny przykład. Dodaliśmy komentarze do postów i jak do tej pory byliśmy zadowoleni z zamieszczania komentarzy do pojedyńczych postów czytanych przez użytkownika.

  Jednakże, przyjmijmy, że chcielibyśmy pokazać komentarze do wszystkich postów na stronie początkowej (miejąc na uwadze, że te posty będą się zmieniały gdy będziemy je wyświetlali strona po stronie). Jest to dobry przykład dla którego powodem jest załączanie komentarzy w postach i tak naprawdę przyczyniło się to do tego, żebyśmy zdenormalizowali liczniki komentarzy.

  Moglibyśmy oczywiście zawsze wstawiać komentarze do postów, pozbywając się kolekcji przechowującej komentarze (Comments). Ale jak widzieliśmy w rozdziale Denormalizacja, decydując się na to, pozbylibyśmy się dodatkowych korzyści pracy z osobnymi kolekcjami.

  Okazuje się, że istnieje sztuczka, za pomocą której można wstawiać komentarze do postów, zostawiając osobne kolekcje.

  Przyjmijmy, że zarówno z naszą pierwszą stroną pokazującą listę postów, chcemy zasubkrybować listę najlepszych 2 komentarzy do każdego posta.

  Byłoby to trudne do realizacji z niezależną publikacją komentarzy, szczególnie gdyby lista postów była w jakiś sposób ograniczona (przymijmy, że do 10 ostatnich postów). Musielibyśmy napisać publikację, która wyglądała by mniej więcej w taki sposób:

  Dwie kolekcje w jednej subskrypcji
  Dwie kolekcje w jednej subskrypcji
  Meteor.publish('topComments', function(topPostIds) {
   return Comments.find({postId: topPostIds});
  });
  

  Byłby to problem z punktu widzenia wydajności, ponieważ publikacja musiałaby być usuwana i ponownie tworzona za każdym razym, gdy zmienia się lista topPostsIds.

  Jest sposób na obejście tego. Możemy wykorzystać fakt, że możemy mieć nie tylko więcej niż jedną publikację dla pojedyńczej kolekcji, ale także więcej niż jedną kolekcję dla jednej publikacji:

  Meteor.publish('topPosts', function(limit) {
   var sub = this, commentHandles = [], postHandle = null;
  
   // prześlij dwa pierwsze komentarze załączone do postu
   function publishPostComments(postId) {
    var commentsCursor = Comments.find({postId: postId}, {limit: 2});
    commentHandles[post._id] = 
     Meteor.Collection._publishCursor(commentsCursor, sub, 'comments');
   }
  
   postHandle = Posts.find({}, {limit: limit}).observeChanges({
    added: function(id, post) {
     publishPostComments(post._id);
     sub.added('posts', id, post);
    },
    changed: function(id, fields) {
     sub.changed('posts', id, fields);
    },
    removed: function(id) {
     // przestań obserwować zmiany komentarzy do postu
     commentHandles[id] && commentHandles[id].stop();
     // usuń post
     sub.removed('posts', id);
    }
   });
  
   sub.ready();
  
   // upewnij się, że wszystko zostało posprzątane (uwaga: `_publishCursor`
   // robi to za nas za pomocą obserwatora komentarzy)
   sub.onStop(function() { postsHandle.stop(); });
  });
  

  Zwróć uwagę, że nie zwracami niczego w tej publikacjim ponieważ wysyłamy ręcznie wiadomości do pod kolekcji nas samych (korzystając z funkcji .added() i jej pochodnych). Z tego powodu nie musimy prosić _publishCursor o zrobienie tego dla nas przez zwrócenie kursora.

  Od teraz za każdym razem gdy publikujemy posta, równocześnie publikujemy dwa najlepsze komentarze załączone do niego. I to wszystko za pomocą jednego wywołania subskrypcji!

  Mimo tego, że do tej pory Meteor nie umożliwia tego podejścia do publikacji w prosty sposób, możesz zerknąć na pakiet publish-with-relations na Atmosphere, która stara się ułatwić stosowanie tego wzorca.

  Łączenie różnych kolekcji

  Do czego możemy jeszcze wykorzystać nowo przyswojoną wiedzę? A więc, jeżeli nie używamy publishCursor nie musimy stosować się do ograniczenia, że kolekcja źródłowa na serwerze musi mieć tą samą nazwę, o kolekcja docelowa po stronie klienta.

  Jedna kolekcja dla dwóch subskrypcji
  Jedna kolekcja dla dwóch subskrypcji

  Jednym z powodów, dla którego chcielibyśmy to wykorzystać, jest Dziedziczenie Pojedyńczej Tabeli.

  Przyjmijmy, że chcielibyśmy się odnieść do różnych typów obiektów z naszego posta. Każdy z nich przechowuje niektóre wspólne pola, ale różni się trochę treścią. Przykładowo, moglibyśmy budować silnik blogowy przypominający Tumblr, gdzie każdy post ma ID, datę utworzenia i tytuł; ale dodatkowo może także zawierać rysunek, video, link czy po prostu tekst.

  Moglibyśmy zapisywać wszystkie te obiekty w pojedyńczej kolekcji 'Resources' po stronie serwera, używając atrybutu type aby określić jakim są typem obiektu (video, ’image, link itd.).

  Pomimo tego, że po stronie serwera istnieje pojedyńcza kolekcja Resources, moglibyśmy przekształcić ją w wiele kolekcji Videos, Images, itd. po stronie klienta używając sztuczki jak poniżej.

   Meteor.publish('videos', function() {
    var sub = this;
  
    var videosCursor = Resources.find({type: 'video'});
    Meteor.Collection._publishCursor(videosCursor, sub, 'videos');
  
    // _publishCursor nie woła tego za nas w przypadku, gdy wywołujemy to więcej niż raz.
    sub.ready();
   });
  

  Nakazujemy publishCursor opublikować wszystkie nasze filmy na wzór tego, jak zrobił by to kursor zwracany normalnie, ale zamiast publikować kolekcję resources po stronie klienta, publikujemy część resources do videos.

  Czy to jest aby na pewno dobre rozwiązanie? Nie jesteśmy tu po to aby to osądzać. Tak, czy inaczej, dobrze wiedzieć jak używać Meteora w pełni jego możliwości!